Modlitwie parafian polecamy zmarłą w dniu 24 marca 2021r. Śp. Reginę Bielawską. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 24-go kwietnia o godz. 9:00.