Święto Przemienienia Pańskiego zwane także epifanią lub teofanią obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. W naszej parafii w sanktuarium znajduje się XIX wieczny obraz z przedstawieniem sceny Przemienienia Pańskiego. W centrum unosząca się w powietrzu postać Chrystusa w białych szatach. Z lewej strony postać Mojżesza z tablicami Dekalogu, z prawej – Eliasz z księgą. U dołu postaci trzech apostołów w postawie siedzącej i leżącej. Dlatego od czasów dawnych parafianie i pielgrzymi w tym dniu przybywają do sanktuarium aby z zapaloną świecą i modlitwą obchodząc sanktuarium prosić o potrzebne łaski i przemianę serc.