Modlitwie parafian polecamy zmarłą w dniu 23 kwietnia 2021r. śp. Zofię Sujata. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 25.05. o godz. 17:30.