Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 23 lutego 2021r.
Śp. Waldemara Rutkowskiego
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 26-go marca o godz. 16:30.