Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 20 lutego 2021r.
Śp.Stanisława Czygier
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 20 marca o godz. 10:00.