Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 21 lutego 2021r. Śp. Ks. Edward Anuszkiewicza
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 24-go marca o godz. 17:00.