Śp. Waldemar Rutkowski

Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 23 lutego 2021r.Śp. Waldemara RutkowskiegoRodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 26-go marca o godz. 16:30.

Śp. Ks. Edward Anuszkiewicza

Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 21 lutego 2021r. Śp. Ks. Edward AnuszkiewiczaRodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 24-go marca o godz. 17:00.

Śp. Stanisław Czygier

Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 20 lutego 2021r.Śp.Stanisława CzygierRodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 20 marca o godz. 10:00.

Śp. Józef Sztuk

Modlitwie parafian polecamy zmarłego w dniu 21 lutego 2021r. Śp. Józefa SztukRodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.Msza św. w 30 dzień zostanie odprawiona 24-go marca o godz. 9:00.