Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej w Krasnymborze, Jaminach i Sztabinie zapraszają na VI Pieszo-Rowerową Pielgrzymkę do Sanktuarium w Studzienicznej i „Różaniec na wodzie”, która wyruszy w dniu 15 sierpnia o godz. 8:00 ze Sztabina.

Matce Bożej polecimy chorych i będziemy się modlić w osobistych intencjach.

Plan Pielgrzymki 15 sierpnia 2020r.

7:45 – Sztabin: zbiórka na placu przed kościołem, błogosławieństwo Ks. Proboszcza.

10:30 – Krasnybór: dołączają pielgrzymi i wspólna modlitwa w Sanktuarium Królowej Różańca Św..

15:00 – Sajenek: Koronka do Bożego Miłosierdzia (odczytanie intencji).

17:00 – Studzieniczna: czas wolny, ognisko.

18:00 – Msza św.; „Różaniec na wodzie”; Apel Jasnogórski.

22:00 – Zakończenie pielgrzymki, powrót własnym transportem lub autokarem.

Zapisy i informacje pod nr tel. 513 356 279; 503 572 448; 516 024 191; 518 504 335; 666 289 295. Pielgrzymi będą pielgrzymować w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami GIS. Należy ze sobą zabrać maseczki i środki do dezynfekcji, oraz znicze. Koszt wpisowy 20zł. od rodziny lub 15zł. od osoby.

            Hasło pielgrzymki: SOLI – DEO, nawiązuje do postaci Prymasa 1000-lecia Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Stosując się do przepisów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Zdrowia oraz po konsultacji z  kompetentną osobą z miejscowego Sanepidu i Służb Bezpieczeństwa, podczas stanu epidemii COVID – 19, informuję, że tegoroczna pieszo – rowerowa PIELGRZYMKA (15 sierpnia) na tzw. „Różaniec na Wodzie‘’, będzie wyglądać inaczej niż do tej pory !!!

            Przytoczę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID – 19  w Polsce z dn. 05 czerwca 2020 r. wydane na podstawie art. 8 a ust.5 pkt.2 ustawy z dn.14.03.1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59 , z późniejszymi zmianami), które dotyczą:

1 . Zabezpieczenie bezpieczeństwa pątników.

2 . Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

 Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii, zaleca się:

1 . W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko zdrowe osoby (czyli nie manifestujące żadnych objawów choroby).

2 . Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory (u Nas będzie to Znaczek Pielgrzyma).

3 . Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny, trasą uzgodnioną z właściwymi władzami.

4 . Rekomenduje się żywienie pielgrzymów zgodnie z najlepszymi praktykami sanitarno – higienicznymi.

5 . W trasę jednocześnie może wyjść 150 osób, z zachowaniem odpowiednich odległości w czasie drogi i na postojach (1,50m – 2,00m).

6 . Każdy uczestnik (indywidualnie) musi zabezpieczyć się w maseczkę, środki do dezynfekcji, środki opatrunkowe, chusteczki higieniczne, posiłek oraz napoje (na czas przemarszu).

Organizatorzy proszą o podanie nr. telefonu przy zapisach oraz o napisanie własnoręcznie oświadczenia, że nie maja objawów choroby COVID-19 i jest świadomy(a) zagrożeń, jakie mogą zaistnieć. Na własną odpowiedzialność  chce uczestniczyć w pieszo-rowerowej pielgrzymce (15 sierpnia 2020r.) i zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Służby Sanitarne oraz Organizatorów Pielgrzymki.

Przed wymarszem, każdemu uczestnikowi pielgrzymki, zostanie zmierzona temperatura (termometr bezdotykowy) – ze względu na  środki bezpieczeństwa!

 Sztabin  31.07.2020 r.                                                                      Organizatorzy:

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Sztabina, Krasnegoboru, Jamin