Parafia otrzymała dofinansowanie z Programu Ochrony Zabytków.

Zadanie pn. Krasnybór, kościół św. Rocha (1871 r.): prace remontowe dachu (więźby i poszycia) i fundamentów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc na różny sposób przy wykonywaniu remontu.