godz. 9:00

Kościół św. Rocha – Kryłatka, Długie, Ściokła.

Sanktuarium – Jasionowo, Wolne, Balinka.

godz. 11:30

Kościół św. Rocha –Ostrowie. Jastrzębna Pierwsza

Sanktuarium – Krasnybór,

godz. 15:00

Kościół św. Rocha – Jastrzębna Druga

godz. 17:00

Kościół św. Rocha – Lebiedzin, Komaszówka, Wilkownia, Hruskie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę o dostosowanie się parafian i przyjęcie podziału udziału we Mszach św. dla poszczególnych miejscowości, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Z Komunikatu Biskupa Ełckiego:

1. Na podstawie przepisów kan. 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy w tym szczególnym czasie zagrożenia epidemiologicznego oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej podyktowana chęcią ochrony siebie i bliźnich, nie jest grzechem. Osoby starsze i chore szczególnie proszone są o odpowiedzialność i troskę o siebie. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. O tę modlitwę w rodzinach szczególnie gorąco proszę. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Bardzo proszę parafian o zastosowanie się do zaleceń Biskupa Ełckiego.

Z pamięcią w modlitwie

Proboszcz

Ks. Dariusz Rogiński

Transmisje Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA