Składam serdeczne podziękowania poszczególnym miejscowościom i osobom indywidualnym za złożone ofiary na Uroczystości XX – lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Św. z Krasnegoboru – Bóg Zapłać!

– Pragnę również serdecznie podziękować: Sołtysom i poszczególnym miejscowościom za przygotowanie Agapy.

– Panu Wójtowi Jarosławowi Karpowi i Radnym Gminy Sztabin za wszelaką pomoc.

– Nadleśnictwu Augustów i naszym leśnikom za wkład pracy i życzliwość.

– Rodzinie Państwa Malesińskich za przygotowane atrakcje dla dzieci.

– Szkole i katechetkom za włączenie się czynnie w przebieg uroczystości.

– Strażakom z OSP w Krasnymborze i Jasztrzębnej Pierwszej za zabezpieczenie uroczystości i kierowanie ruchem.

– Radzie Parafialnej i Akcji Katolickiej z naszej parafii za współdziałanie i przebieg uroczystości.

– Panu Wiesławowi Kotarskiemu, Panu Wiesławowi Rutkowskiemu, Pani Grażynie i Panu Waldemarowi Stankiewiczowi za przygotowanie dekoracji związanych z uroczystościami, przy których natrudzili się bardzo.

– Ks. Prałatowi Wiesławowi Domitrz za wspieranie mnie we wszystkim co jest możliwe.

– Wspólnocie Getsemani z Suwałk i tym wszystkim których nie wymieniłem a będę dziękował oddzielnie.