W dniu 4 grudnia parafię w Krasnymborze odwiedził Św. Mikołaj. W imieniu wszystkich grzecznych dzieci bardzo dziękujemy dla Św. Mikołaja i dla Jego pomocników. Z serca płynące podziękowania dla Św. Mikołaja – przybądź za rok!!!

Szczególnie również dziękujemy w imieniu dzieci dla organizatorów: Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Krasnymborze i Rady Parafialnej.

Wszystkim pomocnikom Św. Mikołaja: Bankowi Spółdzielczemu w Bargłowie. Wójtowi Gminy Sztabin, indywidualnym sponsorom.

Św. Mikołaju otwieraj ludzkie serca. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!