XX Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Św. z Krasnegoboru przypadająca 8 września 2021r. stała się inspiracją do powstania płyty „O Najświętszej Pannie Maryi w Cerkwi Ladzieńskiey”. Ikona Obrazu Matki Bożej Krasnoborskiej łaskami słynącymi obecna jest na terenach dawnej „Lady” leżących nad „Ladzianką” od pierwszej połowy XVII wieku i od zawsze cieszyła się ogromnym przywiązaniem tutejszego ludu, który jej zawierza wszystkie swoje troski i codzienny trud.

Koncerty Tomka Kamińskiego w Sanktuarium w Krasnymborze i nasze wspólne przywiązanie (oddanie) do Matki Bożej stały się rzeczywistością przy powstaniu tej płyty. Odnaleziona historyczna pieśń z XVIII wieku Bractwa Różańca Świętego z Krasnegoboru dodała dodatkowej inspiracji. Mamy nadzieję że dzięki tej płycie Ikona Obrazu „Matki z Dzieciątkiem Jezus podającym nam różaniec, narzędzie modlitwy” stanie się jeszcze bliższa dla ludu mieszkającego na terenach dawnej „Lady”, a dla przybywających pielgrzymów inspiracją do oddania się pod jej opiekę.

Ks. Dariusz Rogiński.