Zarząd POAK w Krasnymborze zaprasza na spotkanie członków w najbliższą środę 3 lipca 2019r. o godz. 19″00.

Uchwała Nr 11/VII/2019r.

Zarząd Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

z dnia 18 maja 2019r. w sprawie powołania POAK i członków AK.

  1. Na podstawie statutu Akcji Katolickiej w Polsce rozdział IV, art. 33 pkt. 5, protokołu zebrania organizacyjnego oraz wniosku proboszcza powołuje się POAK w Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Krasnymborze.
  2. Na podstawie statutu Akcji Katolickiej w Polsce rozdział III, art. 13, pkt 2 oraz rozdział IV art. 33 pkt. 7 – w związku ze złożonymi deklaracjami – przyjmuje się wymienione osoby na członków zwyczajnych Akcji Katolickiej.

Na tym uchwałę zakończono.

Deklarację złożyło 11 osób z pośród których został powołany Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Krasnymborze.

BISKUP EŁCKI

Ełk,dnia 24 czerwca 2019r.

N. 545/2019

Szanowna Pani

MAŁGORZATA DAWIDOWICZ

KRASNYBÓR

            W odpowiedzi na pismo ks. kan. Dariusza Rogińskiego, Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Zwiastowania NMP w Krasnymborze, zgodnie z art. 45 pkt. 1 zmienionego Statutu Akcji Katolickiej w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z dnia 29 września 2019r. w sprawie nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej w Polsce z dnia 29 września 2010r. w sprawie nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, niniejszym dekretem, mianuję Szanowną Panią

PREZESEM

Zarządu Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej

Przy parafii p.w. Zwiastowania NMP

w Krasnymborze

            Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Zgodnie z art. 65 Statutu, kadencja wszystkich organów i funkcji trwa cztery lata.

            Na nowe zadania i trud pracy dla większego dobra Kościoła Chrystusowego diecezji ełckiej z serca błogosławię.

+ Jerzy Mazur SVD