W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie

więcej niż 5 osób,

nie licząc osób sprawujących posługę. Rozporządzenie obowiązuje do 11 kwietnia.

Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję Mszy św..