1. W kalendarzu liturgicznym przypada dziś XIX Niedziela Zwykła. W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

2. Przypominamy że Biskup Ełcki wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątek 12 sierpnia br. udzielił Dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W dekrecie czytamy: „Mając na uwadze okres urlopowy oraz turystyczny charakter Diecezji Ełckiej w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie Kan. 87 i Kan. 88 KPK udzielam Dyspensy … . Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła – czytamy w dekrecie – odnośnie dnia pokutnego, zachęcam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili modlitwę Ojcze Nasz w intencji poszanowania życia ludzkiego”.

3. Dnia 13 sierpnia 2022 roku (sobota) odbędzie się XX Diecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeźwości do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

Program pielgrzymki:

10.00 – Rozpoczęcie spotkania i powitanie przybyłych grup,

10.15 – Różaniec (w czasie różańca możliwość spowiedzi św.),

11.00 – Msza św.

12.30 – Posiłek,

13.00 – Otwarty miting,

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,

15.30 – Błogosławieństwo na zakończenie pielgrzymki.

4. Za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na fundusz remontowy parafii.

5. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej w Krasnymborze, Jaminach i w Sztabinie zapraszają na VIII Pieszo-Rowerową Pielgrzymkę do Sanktuarium w Studzienicznej i „Różaniec na wodzie”, która wyruszy 15 sierpnia o godz. 8:00 ze Sztabina. Informacje o zapisach i program znajdziemy w biuletynie i na stronie parafialnej. Pielgrzymi z Krasnegoboru dołączą do pielgrzymki o godz. 10:30.

6. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Jastrzębnej Pierwszej, do dbania o nasze świątynie zapraszam kolejne rodziny.

7. Wszystkich parafian i gości zawierzamy opiece Św. Rocha i Królowej Różańca Świętego z Krasnegoboru, życząc wielu łask i zdrowia.