1. Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Dzisiejsza niedziela łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie męki. Trwamy w modlitwie prosząc Miłosiernego Boga o wygaśnięcie w naszej ojczyźnie i na świecie epidemii koronawirusa.

2.W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję Mszy św..

3.Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy od udziału we Mszy św. trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

4. Kwietniowy numer Martyrii jest do pobrania w wersji PDF na stronie parafialnej: www.sanktuariumkrasnybor.pl, tam znajdziemy również wszystkie aktualne komunikaty Biskupa Ełckiego.

5. Największe misterium odkupienia sprawujemy od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Niedzieli Zmartwychwstania włącznie, w czasie tzw. Triduum Paschalnego.

6. W Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00.

7. W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 – w kościele św. Rocha. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

8. W Wielką Sobotę zgodnie z zaleceniem Biskupa Ełckiego nie będzie Błogosławieństwa pokarmów. W Biuletynie Parafialnym i na stronie internetowej parafii znajdziemy BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

9. Podczas Triduum Paschalnego zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu: W Wielki Piątek od godz. 8:00 do 18:00. W Wielką Sobotę od godz. 8:00 do 20:00. Zwracajmy uwagę aby w świątyni nie znajdowało się więcej jak 5 osób.

10. Na Mszę św. Wigilii Paschalnej zapraszamy w sobotę o godz. 20:00, na którą przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

11. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6:00 bez Procesji Rezurekcyjnej; 9:00 i 11:30. Możliwa dodatkowa Msza św. po wcześniejszym uzgodnieniu.

12. W II Dzień Świąt Msze św. o godz. 7:30; 9:00 i 11:30.

13. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Kryłatki, kolejne rodziny z tej miejscowości proszę o kontynuowanie dzieła dbania o nasze świątynie parafialne.

14. Wszystkim parafianom życzymy dużo zdrowia, wzajemnej cierpliwości w gronie rodzinnym i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym tygodniu, oraz opieki Matki Bożej Krasnoborskiej i Św. Rocha.