1. Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Dzisiejsza niedziela łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie męki.

2. W dniu dzisiejszym przypada XVIII rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Zgodnie z Apelem Biskupa Ełckiego w dzisiejszą niedzielę modlitwą różańcową przed każdą Mszą św. Wspólnoty Żywego Różańca, Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, oraz Akcji Katolickiej modlą się w następujących intencjach:

w intencji dziękczynnej za całe dziedzictwo, które zostawił nam św. Jan Paweł II i za testament pełnienia miłości miłosiernej, który zostawił nam w Ełku;

– w intencji pokoju w Ukrainie, naszej Ojczyźnie, Europie i świecie;

– w intencji o przemianę serc i nawrócenie  tych, którzy szerzą kłamstwa o św. Janie Pawle II, chcą manipulować ludźmi ukazując im sfałszowane materiały o nim;

– w intencji tych, którzy ulegli manipulacji,  by Duch Święty obdarzył ich darem rozumu i mądrości, by usłyszeli Jezusowe „Effata” „Otwórz się”, by przejrzeli i usłyszeli oraz mieli pragnienie poszukiwania prawdy o św. Janie Pawle II;

– w  intencji wszystkich ochrzczonych, byśmy poznawali nauczanie św. Jana Pawła II, wprowadzali je w życie oraz dawali świadectwo o św. Janie Pawle II.

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:00 zapraszam na spotkanie dzieci z III klasy szkoły podstawowej, które przygotowują się do I Komunii Św.. młodzież, która ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania ma spotkanie po Mszy św. o godz. 11:30. Za tydzień spotkań ze względu na święta nie będzie.

4. Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś jeszcze po Mszy św. o godz. 9:00.

5. Uczniowie SP im. Sybiraków w Krasnymborze przygotowali palmy na Niedzielę Palmową, które są rozprowadzane przed kościołem.

6. Największe misterium odkupienia sprawujemy od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Niedzieli Zmartwychwstania włącznie, w czasie tzw. Triduum Paschalnego.

7. W Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:00. Po Mszy św. zbiórka dla lektorów i ministrantów.

8. W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Adoracja Krzyża podczas liturgii dla wiernych przez przyklęknięcie lub oddanie skłonu. Ofiary składane podczas Adoracji Krzyża będą przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

9. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do udziału w Drodze Krzyżowej ulicami Krasnegoboru. Droga Krzyżowa odbędzie się w Wielki Piątek 7 kwietnia o godz. 19:00. Do niesienia krzyża zostały zaproszone poszczególne grupy i społeczności miejscowe z naszej parafii, podział grup na poszczególne stacje znajdziemy w biuletynie. W tym roku chcemy się modlić w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II, o nawrócenie tych którzy ten autorytet i wielkie dzieło chcą zakwestionować. Powierzać również będziemy wszystkich chorych i samotnych z naszej parafii oddając ich miłosiernemu Jezusowi.

10. Od Wielkiego Piątku rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Nowenna podczas Tridum Paschalnego będzie odmawiana po nabożeństwach wieczornych.

11. W Wielką Sobotę Błogosławieństwo pokarmów o godz. 8:00; 9:00; 10:00; 11:00.; 12:00.. Będzie też można nabrać wody święconej.

12. Zwyczajem lat minionych sprzed pandemii zapraszam Strażaków aby włączyli się w liturgię Triduum Paschalnego.

13. Podczas Triduum Paschalnego zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu: W Wielki Czwartek adoracja po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Ciemnicy. W Wielki Piątek od godz. 9:00 do 18:00. W Wielką Sobotę od godz. 9:00 do 20:00. Mieszkańców poszczególnych miejscowości zapraszamy również do adoracji w wyznaczonym czasie, byśmy w tym szczególnym czasie łaski byli obecni przed Najświętszym Sakramentem jako przedstawiciele parafii bez pozostawienia Pana Jezusa samego.

14. Bardzo dziękuję za ofiary składane przez poszczególne miejscowości jak i indywidualnie na kwiaty do Grobu pańskiego i Ciemnicy.

15. Na Mszę św. Wigilii Paschalnej zapraszamy w sobotę o godz. 20:00, na którą przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

16. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6:00 z Procesją Rezurekcyjną dookoła kościoła; 9:00; 11:30.

17. W II Dzień Świąt Msze św. o godz. 7:30; 9:00; 11:30.

18. Chorych przed świętami będę odwiedzał w Wielki Wtorek od godz. 9:00 do 13:00. Informację o chętnych chorych, którzy by chcieli skorzystać z sakramentów można jeszcze przekazać również telefonicznie.

19. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Jastrzębnej Drugiej, do dbania o nasze świątynie zapraszam kolejne rodziny.

20. Wszystkich parafian i gości zawierzamy opiece Św. Rocha i Królowej Różańca Świętego z Krasnegoboru.