1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana w liturgii Laetare – Radości. Natomiast My trwamy w modlitwie prosząc Miłosiernego Boga o wygaśnięcie w naszej ojczyźnie i na świecie epidemii koronawirusa. Na koniec Mszy św. odśpiewamy Suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

2. Zgodnie z dekretem Biskupa Ełckiego zawieszone zostaje wspólnie celebrowane nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Do odwołania zostają zawieszone spotkania dla dzieci z III klas szkoły podstawowej, które przygotowują się do I Komunii Św.. Również zawieszone zostają spotkania dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

3. Zgodnie z komunikatem Biskupa Ełckiego Rekolekcje Wielkopostne zostają przełożone na późniejszy termin. Bardzo prosimy aby z Sakramentu Pojednania (spowiedzi św.) korzystać przed Mszami św. w tygodniu.

4. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę o dostosowanie się parafian i przyjęcie podziału udziału we Mszach św. dla poszczególnych miejscowości, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Program Mszy św. Niedzielnych w Parafii Zwiastowania NMP w Krasnymborze z podziałem na poszczególne miejscowości:

Niedziela 22.03; 29.03.2020r.

godz. 9:00

Kościół św. Rocha – Kryłatka, Długie, Ściokła.

Sanktuarium – Jasionowo, Wolne, Balinka.

godz. 11:30

Kościół św. Rocha – Ostrowie. Jastrzębna Pierwsza

Sanktuarium – Krasnybór,

godz. 15:00

Kościół św. Rocha – Jastrzębna Druga

godz. 17:00

Kościół św. Rocha – Lebiedzin, Komaszówka, Wilkownia, Hruskie.

5.W środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W naszej parafii jest to Uroczystość Odpustowa. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00; 11:30 i 17:00. W tym dniu przypada również XXVIII rocznica utworzenia diecezji ełckiej. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia, oraz rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

6. Z Komunikatu Biskupa Ełckiego:

1. Na podstawie przepisów kan. 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do odwołania następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy w tym szczególnym czasie zagrożenia epidemiologicznego oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej podyktowana chęcią ochrony siebie i bliźnich, nie jest grzechem. Osoby starsze i chore szczególnie proszone są o odpowiedzialność i troskę o siebie. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. O tę modlitwę w rodzinach szczególnie gorąco proszę. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

7. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Jastrzębnej Pierwszej, którzy już zakończyli swoją kolejkę i proszę o kontynuowanie dzieła dbania o nasze świątynie parafialne rodziny z Kryłatki.