1. Dziś III Niedziela Adwentu nazywana GAUDETE. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości. Rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

2. Komunikat Biskupa Ełckiego:

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. Adrian Józef Galbas ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyn).

Biskup nominat urodził się w Bytomiu, ma 51 lat. Święcenia kapłańskie przyjoł w roku 1994. W duszpasterstwie parafialnym posługiwał jako wikariusz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi a także jako proboszcz parafii pw. św. Wawrzyñca w Poznaniu. W Zgromadzeniu Księży Pallotynów pełnił urząd prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, był także Radcą w zarządzie Prowincji, a od roku 2011 Prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Biskup nominat jest doktorem teologii w zakresie teologii duchowości.

Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar nowego Biskupa dla naszej Diecezji. Będzie mnie wspierał w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. W historii Diecezji jest to już trzeci Biskup Pomocniczy. Zawierzając Go Opatrznooeci Bożej zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji Biskupa Nominata, aby Jego posługa była owocna.

Święcenia biskupie odbędą się 11 stycznia 2020 roku, o godz. 11.00 w Katedrze pw. Św. Wojciecha w Ełku. Na tę uroczystość serdecznie zapraszam, zaś na pozostały czas Adwentu przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

+ Jerzy Mazur

Biskup Ełcki

3. Dziś po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z III klas szkoły podstawowej, które przygotowują się do I Komunii Św.. Na spotkanie zapraszam również dzieci za tydzień.

4. W poniedziałek zapraszam na Mszę św. o godz. 15.00 wszystkich należących do Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Aby modlić się w intencji Dzieła, osób należących do DNNUJ i ich rodzin.

5. Zgodnie z wieloletnią tradycją, Caritas Diecezji Ełckiej w okresie Adwentu przeprowadza znaną akcję charytatywną pod nazwą Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece Caritas sa w cenie 6zł. mała i 15zł. duża.

6. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będziemy przeżywali w środę i czwartek (18 i 19 grudnia). Msze św. będą sprawowane o godz. 9:00, 11:30 i 17:00. Rekolekcje wygłosi ks. Andrzej Borkowski, proboszcz z parafii Mikaszówka.

7. W dni powszednie Adwentu (poza dniami rekolekcji – środa i czwartek) zapraszamy na Mszę św. Roratną o godz. 7:00. Dzieci zapraszamy szczególnie z lampionami.

8. W piątek po lekcjach w szkole zapraszam na spotkanie młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.

9. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Długiego, którzy zakończyli już swoją kolejkę i proszę o kontynuowanie dzieła dbania o nasze świątynie parafialne rodziny z miejscowości Jastrzębna Pierwsza.

10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym tygodniu.