1. Przeżywamy dziś III Niedzielę Adwentu GAUDETE. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości., ofiary składane na tacę są przeznaczone na fundusz remontowy parafii. Dzisiejszy dzień jest również dniem pamięci Ofiar Stanu Wojennego z 1981r., pamiętajmy w naszych modlitwach o tych którzy ponieśli ofiarę, czasem życia w obronie naszej wolności.

2. W dni powszednie Adwentu zapraszamy na Mszę św. Roratną o godz. 7:00.

3. Przez miesiąc grudzień i styczeń Msze św. w niedzielę będą odprawiane o godz. 7:30, 9:00, 11:30 i 12:30.

4. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy przeżywali kwartalne dni modlitw w intencji rodzin.

5. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będziemy przeżywali w dniach 16 i 17 grudnia. Msze św. będą sprawowane o godz. 9:00, 11:30 i 17:00. Konferencje wygłosi Ks. Dziekan Kan. Waldemar Sawicki.

6. Po konsultacjach i gruntownym rozważeniu sprawy Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zadecydował, że ze względu na zagrożenie epidemiczne (ryzyko zarażenie wiernych i kapłanów), wizyta duszpasterska nie może odbyć się w sposób tradycyjny. Odpowiedzialność za innych nakazuje nam zmieniać formy duszpasterskie i wsłuchiwać się w potrzeby wiernych.

7. Przypominamy, że w kościołach i na cmentarzu obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa, oraz należy zachować bezpieczny dystans od osób nie mieszkających w jednym domu. Zgodnie z nowymi obostrzeniami sanitarnymi w kościele może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Bardzo dziękujemy za dostosowanie się do nowych przepisów sanitarnych.

8. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Jasionowa wieś i proszę o kontynuację dbania o nasze świątynie mieszkańców z Jasionowa.

9. Wszystkich parafian i gości zawierzamy opiece Św. Rocha i Królowej Różańca Świętego z Krasnegoboru, życząc wielu łask i zdrowia.