1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna to Uroczystość Miłosierdzia Bożego. W dniu dzisiejszym Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarujmy o godz. 15:00 w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem. Dziś rozpoczyna się 76. Tydzień Miłosierdzia.

2.W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję Mszy św.. Zarządzenie obowiązuje do dziś tj. 19 kwietnia.Od dnia 20 kwietnia zmieniają się obostrzenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej. W przypadku kultu religijnego liczba osób przebywających w świątyni będzie zależała od jej powierzchni – na jedna osobę ma przypadać przynajmniej 15 metrów kwadratowych. W naszej sytuacji parafialnej pozwoli to na uczestnictwo kilku dodatkowych osób.

3.Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy od udziału we Mszy św. trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek stałego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży.

5. W czwartek 23 kwietnia obchodzimy Uroczystość Św. Wojciecha Głównego Patrona Polski i Diecezji Ełckiej, jest to również dzień imienin J. E. Ks. Bp Jerzego Mazura SVD o którym pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach.

6. Bardzo dziękuję za sprzątnięcie w minionym tygodniu naszych kościołów mieszkańcom Kryłatki, kolejne rodziny z tej miejscowości proszę o kontynuowanie dzieła dbania o nasze świątynie parafialne.