Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu podczas Nabożeństwa 40-godzinnego w dniach 13 – 14 maja 2021r.

Msze św. 9:00; 11:30; 17:30.

10:00 – 11:00 – Hruskie, Wilkownia, Balinka.

11:00 – 11:30 – Długie, Lebiedzin, Komaszówka.

12:30 – 13:00 – Jasionowo, Wolne.

13:00 – 14:00 –Kryłatka, Ściokła.

14:00 – 15:00 – Jastrzębna Pierwsza, Ostrowie,.

15:00 – 16:00 – Jastrzębna Druga.

16:00 – 17:00 – Krasnybór

Każdego roku w parafiach organizowane są 40-godzinne nabożeństwa. Wielu z nas z pewnością zadaje sobie pytanie, czym one są i dlaczego należy w nich uczestniczyć. Ich praktyka jest bardzo stara i warto, by przetrwała jak najdłużej. Nabożeństwo 40-godzinne jest jedną z form kultu eucharystycznego. Polega na nieustannej, trwającej 40 godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Długość tego nabożeństwa nawiązuje do czasu, przez jaki – według tradycji – ciało Zbawiciela pozostawało w grobie. Liczbę 40 można określić przydomkiem biblijna. Tyle dni Pan Jezus pościł przed rozpoczęciem nauczania, tyle samo czasu trwały opady w trakcie potopu, przez 40 lat naród wybrany błąkał się po pustyni. Współcześnie oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „40-godzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Aktualnie odprawianiu nabożeństw 40-godzinnych towarzyszy pragnienie rozważania tajemnicy obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W dobie współczesnej (trwania pandemii) prośmy Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie o miłosierdzie dla nas, naszej ojczyzny i naszej parafii.

W dniach 13 i 14 maja w naszej parafii przypada czas Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – Nabożeństwo 40-godzinne. Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę i czwartek po Mszy św. o godz. 9:00 w kościele św. Rocha do godz. 17:00. Adorację zakończymy Nabożeństwem Majowym i Mszą św. o godz. 17:30. Zapraszamy w czwartek i piątek poszczególne miejscowości do Adoracji Najświętszego Sakramentu w zaproponowanym czasie, ale także w każdej dowolnej chwili. Msze św. w tych dniach o godz. 9:00; 11:30; 17:30.