Komunikat bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego
w związku z 
rozpowszechnianiem się koronawirusa

W ostatnich dniach środki społecznego przekazu informują nas o niepokojącym rozprzestrzenianiu się koronawirusa w świecie, a także w Polsce. Ma ono znamiona epidemii.

W związku z tym, serdecznie proszę wszystkich duszpasterzy w naszej diecezji i wiernych o modlitwę i wzajemne wsparcie. Chciałbym, byśmy dostosowując się do zaleceń służby zdrowia minimalizowali możliwość zarażenia się. Zachowajmy wszelkie środki zwiększonej ostrożności, a nade wszystko nie ulegajmy panice i zachowajmy spokój.

Jako ludzie wierzący, zwróćmy się w ufnej modlitwie do Chrystusa, prosząc o odwrócenie niebezpieczeństw i szkód, jakie niesie wirus. Nie zaniedbując niczego, co możemy zrobić dla powstrzymania wirusa, powierzmy Panu Bogu prośbę o pomoc i obronę. Przynaglają nas do tego słowa Psalmisty, który mówił: ,.Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie ” (Ps 127,1).

Przez wieki w obliczu różnych nieszczęść, epidemii, kataklizmów chrześcijanie uciekali się w modlitwie do Boga za pośrednictwem Matki Bożej i wstawiennictwem świętych Patronów. Trudne chwile pozwalała im przetrwać wiara w moc sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Nasi przodkowie uciekali się do Chrystusa, i znajdowali pociechę, umocnienie i ratunek w Jego krzyżu oraz wstawiennictwu Matki Najświętszej. W sytuacjach klęsk żywiołowych, nieszczęść i chorób uciekali się do postu i modlitwy. My również, pełni ufności w Bożą Opatrzność, podejmijmy w intencji odwrócenia zła, jakie niesie epidemia, modlitwę różańcową.

W intencji służby zdrowia i chorych, a zwłaszcza tych, którzy są najbardziej narażeni na zgubne skutki zakażenia koronawirusem odmawiajmy Koronkę do Bożego miłosierdzia lub inne modlitwy w rodzinach, kościołach, miejscach pracy.

Zachęcam do uczestniczenia we Mszach świętych, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Po niedzielnej Mszy św. zaśpiewajmy Suplikacje.

Otoczmy także opieką ludzi starszych i samotnych żyjących w sąsiedztwie, obok nas. Zwróćmy uwagę na sytuację osób, które potrzebują naszej sąsiedzkiej pomocy.

Proszę, aby w Modlitwie wiernych, podczas Mszy św. często pojawiały się wezwania za wszystkich dotkniętych epidemią na świecie i w Polsce, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i pociechę dla ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorych, o błogosławieństwo i ochronę dla lekarzy, służby zdrowia i opiekunów oraz mądrość dla rządzących i roztropność dla wszystkich ludzi.

Z darem modlitwy z serca błogosławię

Bp Jerzy Mazur SVD