Rok 2022 w Diecezji Ełckiej jest rokiem I Kongresu Różańcowego. Ma on miejsce w roku dziękczynienia za 30 lat istnienia Diecezji Ełckiej. Zarysowany program, niezmiernie bogaty w wydarzenia, prowadzić będzie przez stacje kongresowe. Pierwsza z nich, Stacja Kongresowa Dorosłych, przewidziana jest na dzień 28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Krasnymborze. Całodzienne spotkanie wspólnot różańcowych o różnym charakterze i charyzmacie prowadzić będzie do samych źródeł modlitwy różańcowej, z których wybija jej piękno oraz niezwykłe i jakże często nieodkryte bogactwo. Jego głębia odsłoniona przez świętego Jana Pawła II w liście „Rosarium Virginis Mariae” stanie się osnową Krasnoborskiej Stacji Kongresowej. Wprowadzi nas ona w misterium różańcowej modlitwy oraz przybliży dzieła, jakie z tego misterium wyrastają. W Krasnymborze u stóp Matki Różańcowej pochylimy się nad Dziełem Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca, którego inspiratorką i współzałożycielką jest błogosławiona Paulina Jaricot. Jej beatyfikacja będzie miała miejsce zaledwie kilka dni wcześniej w dniu 22 maja w Lyonie. Duchowo przejdziemy również przez Szlak Papieski „Tajemnice Światła”, który powstał w diecezji naszej i stał się widomym znakiem pielgrzymowania z Maryją. Centralnym momentem tej stacji będzie celebracja Eucharystyczna pod przewodnictwem Ełckiego Pasterza naszego Biskupa Jerzego Mazura. W dalszej części stacji w Krasnymborze, poświęconej świadectwom wynikającym z różańcowej duchowości, ujawni się znaczenie różańca świętego  dla dzisiejszego człowieka i rodziny. Zostanie przy tym ukazane przeogromne bogactwo inicjatyw różańcowych, które poprzez szereg parafialnych wspólnot w całej diecezji są prowadzone.

Kolejne Stacje Kongresu przewidziane są w następującym porządku: na dzień 29 maja I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej zagości w parafiach diecezji. Lokalne wydarzenia zależne są od poszczególnych wspólnot parafialnych. W dniu 4 czerwca 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej odbędzie się Stacja Kongresowa Dzieci. Jej obchody i wydarzenia połączone będą z Transmisją poprzez TV Trwam. W dniu 11 czerwca 2022 r. w Ełku będzie Stacja Kongresowa Młodzieży. Dzień 13 maja 2022 r. (piątek), kolejna rocznica Objawień Maryi w Fatimie,  poświęcony będzie szczególnej modlitwie za kapłańskie i zakonne jubileusze. Natomiast w dniu 24 września 2022 r. (sobota) w Ełckim Centrum Kultury odbędzie się Uroczysta Gala Kongresowa z prezentacją filmu o Diecezji Ełckiej oraz wręczeniem medali.

Rok I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej jest zarazem rokiem dziękczynienia za 30 lat istnienia naszej diecezji. Stąd gorąca zachęta by osoby prywatne, wspólnoty, duszpasterze oraz katecheci zechcieli korzystać z duchowego dorobku i dziedzictwa jakie staje się udziałem wszystkich diecezjan. Pielgrzymowanie Szlakiem Papieskim „Tajemnice Światła” w obecnym roku jubileuszowym winno stać się normalną praktyką dla wiernych. Duszpasterze i katecheci niech przyjmą tę propozycję jako zachętę do organizowania Dnia Skupienia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Ogarniajmy I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej życzliwą codzienną modlitwą, by Dobry Bóg przymnożył owoców dla duchowego wzrostu Naszej Diecezjalnej Wspólnoty.

Komitet Organizacyjny I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej