W Piszu, przy par. pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej (ul. Wołodyjowskiego 2a), odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodzieży. To spotkanie Młodych całej diecezji, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Plan spotkania:

9.15 – 9.30 – Rejestracja uczestników*
9.30 – 9.45 – Wprowadzenie
9.45 – 11.00 – program profilaktyczny „Ku wolności” – Wyrwani z niewoli
11.00 – 11.30 – ks. Piotr Jarosiewicz „TikTok”
11.35 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (strefa Miłosierdzia – kościół)
12.15 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego
13.15 – Agapa
14.00 – Rozjazd